Recyclage : aan de bron sortering

Dit is een procédé van inzameling, sortering en verwerking waardoor materialen opnieuw in de productiecyclus worden gebracht die voorheen een gelijksoortig product aan het einde van zijn levenscyclus vormden.

Recyclage heeft twee belangrijke voordelen voor het milieu:

  • Het volume afval – en dus de vervuiling die dit veroorzaakt – wordt beperkt.
  • De natuurlijke hulpbronnen worden gevrijwaard, aangezien ze vervangen worden door de gerecycleerde grondstoffen

Afval dat niet kan worden hergebruikt, hersteld of in aanmerking komt voor upcycling, wordt manueel op type gesorteerd en dan verpakt volgens de geldende normen.

Die goederen worden vervolgens naar smelterijen gestuurd waar ze verder bewerkt worden tot nieuwe, gerecycleerde producten.

Dat recyclageproces is veel energiezuiniger dan het vervaardigen van producten uit ontgonnen natuurlijke hulpbronnen.

Wilmet Namur
Duvigneaud
Sametal
GRSE
Colimetals