Cradle to Cradle

Definitie

Letterlijk betekent “cradle to cradle” zoveel als “van wieg tot wieg”.

Dit concept van ecodesign en milieu-ethiek is gebaseerd op 2 principes:

  • 0% vervuiling
  • 100% hergebruik

Het groene concept Cradle to Cradle omschrijft en ontwikkelt upcycleerbare producten, d.w.z. dat in tegenstelling tot conventionele recyclage hier de eigenschappen van de grondstoffen gedurende de verschillende levenscycli van het product gehandhaafd worden.
Samengevat betekent dit dat alles als een hulpbron (=een voedingsstof) beschouwd kan worden en dat het begrip ‘afval’ verdwijnt: de juiste materialen worden oneindig vaak opnieuw in cycli gebracht (metabolisme) en op het juiste moment op de juiste plaats gebruikt.

Eenvoudig gesteld moet een vervaardigd product, eens gerecycleerd, opnieuw hetzelfde product kunnen opleveren, met enkel een toevoeging van hernieuwbare energie aan de cyclus.

 

Oorsprong en label

De bedenkers van dit concept, de Duitse scheikundige Michael Braungart en de Amerikaanse architect William McDonough, hebben hun ideeën gestoeld op wat ze in de natuur zagen omdat ze zich liever baseerden op vele miljoenen jaren ervaring dan op de geschiedenis van de mensheid die maar enkele duizenden jaren teruggaat in de tijd.

Uitgaande van die vaststelling leek het hen belangrijk:

  • om ervan uit te gaan dat alle mogelijke stelsels zouden moeten werken als levende organismen.
  • om te stellen dat in de natuur geen afval bestaat, het dient steeds als hulpbron voor een ander organisme en zo functioneert en gedijt het op de meest uiteenlopende manieren.
  • om erop te wijzen dat iedere vorm van energie op natuurlijke wijze geleverd wordt (zon, wind, warmte, …)

Die 3 waarnemingen van de natuur zijn de hoeksteen van de Cradle 2 Cradle-filosofie.

In 2002 hebben de bedenkers het internationaal gecertificeerde C2C-label gelanceerd voor alle producten die milieuvriendelijk en op basis van natuurlijke principes ontworpen zijn.

Het C2C-concept onderscheidt twee soorten producten:

  1. verbruiksproducten, ontworpen om na gebruik het ecosysteem te voeden
  2. dienstenproducten, ontworpen om 100% herbruikbare technische voedingsstoffen te worden voor de vervaardiging van nieuwe generaties producten en diensten.

Een C2C-product (dienst) is zodanig ontworpen dat de gebruikte grondstoffen aan het levenseinde gemakkelijk van elkaar gescheiden kunnen worden en zo opnieuw in de productiecyclus van een ander product ingebracht kunnen worden, en dit zonder waardeverlies van de grondstoffen.

Het waardebehoud is één van de kernelementen die C2C van recyclage onderscheidt.

 

In de praktijk

Tussen 2005 en 2015 hebben in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland zo’n 150 industriële bedrijven de C2C-certificering verkregen voor ongeveer 2.000 vervaardigde producten (jeansbroeken, kantoormeubelen, zepen, bouwmaterialen, …).

Wilmet Namur
Duvigneaud
Sametal
GRSE
Colimetals