Wilmet Group

Cijfers

Wilmet Group is in eerste instantie een familiaal bedrijf dat lokaal met leveranciers en klanten wil samenwerken.

Alle afvalstoffen die in onze centra verwerkt worden, zijn afkomstig van industriële activiteiten op niet meer dan 200 km van onze inzamelingscentra.

Elk ton afval wordt manueel gesorteerd zodat we volledige controle houden over de gelijksoortigheid maar ook nog zoveel mogelijk uit het klassieke recyclagecircuit kunnen houden (tweedehands, herstelling, upcycling, …).

Read more

Organisatieschema

Momenteel is de Wilmet groep 5 takken, elk actief in het verzamelen, sorteren en verpakkingsafval.

Elke site is opgenomen, opereert als een onafhankelijke eenheid en wordt geleid door een directeur, die zowel de sales manager.

Alle dochterondernemingen wordt geleid door de algemeen directeur de heer Colas, geholpen door zijn raad van bestuur, met uitzondering van Wilmet Namur, waarvan de leiding en het management zijn overgenomen door Bastien Wilmet en Guillaume ABRAS, twee kinderen uit de Wilmet-familie.

Read more

Principes van de circulaire economie

Door overmatige consumptie – iets waar onze levensstijl al sinds het industriële tijdperk op gericht is – raken de hulpbronnen op onze planeet stilaan uitgeput.

Onze beschaving komt zowaar in gevaar omdat we teveel fossiele brandstoffen verbruiken, waardoor het klimaat ontregeld wordt…

Dit alles is louter te wijten aan de mens en zijn gebrek aan respect voor de natuur rondom hem.

We maken onze leefomgeving kapot en staan niet stil bij de gevolgen hiervan.

Verblind door de eigen razendsnelle evolutie is de mens vergeten dat hij de natuur niet kan temmen.

Daarom zien we sinds enkele jaren een nieuw economisch model opduiken, genoegzaam bekend als de “circulaire economie”.

Met duurzame ontwikkeling, nieuwe jobs en lokale economie zijn de voordelen van dit nieuwe model talrijker dan ooit.

Een nieuwe industriële revolutie is in gang gezet!!

Wilmet, actief betrokken bij de circulaire economie

Upcycling : Een nieuwe functie geven

Afval upcyclen houdt in dat een voorwerp verwerkt wordt en een nieuwe functie krijgt in plaats van in de vuilnisbak te belanden.

Zo krijgt het een tweede leven en een nieuwe functie, wat de levensduur van het voorwerp gevoelig verlengt en ervoor zorgt dat er minder voorwerpen weggegooid worden.

Read more

Recyclage : aan de bron sortering

Dit is een procédé van inzameling, sortering en verwerking waardoor materialen opnieuw in de productiecyclus worden gebracht die voorheen een gelijksoortig product aan het einde van zijn levenscyclus vormden.

Recyclage heeft twee belangrijke voordelen voor het milieu:

  • Het volume afval – en dus de vervuiling die dit veroorzaakt – wordt beperkt.
  • De natuurlijke hulpbronnen worden gevrijwaard, aangezien ze vervangen worden door de gerecycleerde grondstoffen

Read more

Herstelling : Tegen geplande veroudering vechten

Recent heeft Wilmet Group samenwerkingen opgezet met sociale ondernemingen die bepaalde, voor vernietiging ingeleverde machines herstellen.

Zodoende maken we de kring zo kort mogelijk. Zonder tot volledige vernietiging over te gaan, worden die machines uit elkaar gehaald, wordt het defect opgespoord en wordt de machine na herstelling opnieuw aan lage prijs verkocht.

De energiebesparing van zo’n procédé ten opzichte van het klassieke circuit (breken, recupereren van onderdelen, vervaardigen van gerecycleerde stukken, …) is enorm en er wordt ook bijzonder zuinig met hulpbronnen omgesprongen. Daarom is het altijd beter te repareren dan te recycleren.
Read more

Hergebruik : Tweedehandskanalen ontwikkelen

Hierbij gaat een voorwerp van een eerste gebruiker, die het niet meer nodig heeft, over naar een andere gebruiker, maar blijft de initiële functie ervan behouden. Hierdoor kan de levensduur aanzienlijk verlengd worden.

Read more

Our last news

Wilmet Namur
Duvigneaud
Sametal
GRSE
Colimetals