Close the Loop

Let’s Close the Loop: de hoofddoelstelling van Wilmet Group bestaat erin lokale oplossingen te vinden om de kring van grondstoffen te sluiten!

 

In onze centra zamelen wij verschillende soorten afval in.

Dankzij onze verschillende vestigingen verspreid over Vlaanderen en Wallonië kunnen wij binnen redelijke afstanden gans België bedienen.

Zodoende beperken wij het fossiele brandstofverbruik tot een minimum, wat ons dan weer toelaat om van bij de inzameling de CO2-impact van de toekomstige gerecycleerde grondstoffen te drukken.

 

Wij voeren een handmatige sortering van alle afval uit.

Ondanks de veel hogere kostprijs in vergelijking met het gebruik van geïntegreerde sorteerlijnen (breekmachines) werken wij nog altijd liever manueel en dit om verschillende redenen:

1° Maatschappelijke rol: door te werken met laaggeschoolde lokale werkkrachten, die we ook zelf opleiden, verbeteren we de levenskwaliteit van heel wat gezinnen en bevorderen we de lokale economie.

2°Energieverbruik: we trachten de CO2-impact van het afval / de hulpbronnen die we verwerken zoveel mogelijk te beperken, en daarom wil de groep geen energieverslindende machines gebruiken om afval te breken en te sorteren.

3° Kwaliteit: door handmatig te sorteren, kunnen we sommige voorwerpen uit de recyclagecyclus halen en rechtstreeks voor hergebruik bestemmen, door een herstelcircuit laten gaan of onmiddellijk opwerken via upcycling.

Dit verlengt de levensduur van het product aanzienlijk en beperkt de energie die nodig is voor de recyclage ervan.

 

Verwerking-ontmanteling

Om elk bestanddeel van het afval opnieuw zo nuttig mogelijk te kunnen toepassen, demonteren, knippen en breken wij gelijksoortig afval (vooral van afgedankte elektrische en elektronische apparaten – AEEA).

Omdat sommige onderdelen als gevaarlijk afval beschouwd worden, is het risico te groot dat ze tijdens het breken vermengd raken. Dit is trouwens in strijd met de ecologische waarden die Wilmet Group aanhangt.

 

Voorkeur voor een kort circuit

We trachten zoveel mogelijk met zo kort mogelijke circuits te werken.

Met het oog op de CO2– en dus milieu-impact is het beter om lokale klanten te bedienen dan afval voor recyclage de halve wereld te laten rondreizen.

We kiezen dus steeds voor een nabije, traceerbare oplossing.

Als speler van de circulaire economie stelt Wilmet Group zich tot doelstelling om voorrang te geven aan het hergebruik van “tweedehandse” grondstoffen, om zo energiezuinig mogelijk tewerk te gaan en om bij voorkeur te opteren voor lokale oplossingen.

 

 

Wilmet Namur
Duvigneaud
Sametal
GRSE
Colimetals